> Titel seite > arière > pagina titlu

Prefatá

la www.web-story.de > Literaturá internationalá pentru copii si tineret

Scopul principal al acestui portal-internet este sensibilizarea tinerei generatii din estul si vestul Europei de azi pentru vecinii lor. Copiii si tinerii învatá în mod distractiv poate cel mai usor din cárti si din alte medii, precum si cálátorind într-o tará stráiná adevárata culturá, componenta socialá si modul traditional de viatá al vecinilor. Aceasta poate duce la o îmbogátire a cunostintelor lor generale, la stergerea prejudecátilor si la cládirea de valori morale si respect fatá de vecini, având ca scop final o mai buná întelegere în viitor între popoarele continentului comun - Europa.

De aceea aceste publicatii sunt editate în cea mai mare parte în limbile francezá, germaná si româná. Limba francezá este limba romanicá cu ráspîndite traditii culturale în diferite párti ale Europei. Limba germaná este limba oficialá în mai multe tári din regiunea de tranzit a Europei centrale, si astfel potrivitá pentru a face astázi asa-zisa legáturá între diferitele popoare din est si vest. Limba româná este vorbitá în tara cea mai populatá din sudestul Europei, odinioará provincia nordesticá a imperiului roman, si are o mare valoare de comunicare din zona Muntilor Carpati, trecând Balcanii, pâná-n Orientul Mijlociu. Pe deasupra limba româná este înruditá cu celelalte limbi romanice de origine latiná ca portugheza, spaniola, franceza, italiana si retoromana, si astfel relativ usor de înteles în multe párti ale Europei. Limba englezá se învatá astázi ca asa-zisa limbá mondialá în cele mai multe scoli europene, si de aceea este folositá aici pe pagina-titlu.

Importantá este si valoarea eticá á publicatiilor, ele având rolul de a sensibiliza tinerii cititori si pentru aspectele aparent nesemnificative ale naturii noastre si ale mediului înconjurátor.

Astfel sperám, cá tot mai multi copii si tineri vor fi motivati sá viziteze bibliotecile, libráriile si expozitiile, sau sá caute cu un scop de dinainte bine precizat în internet, în vederea îmbunátátirii cunostintelor lor generale. În sfîrsit tînára generatie poate astfel savura cu adevárat o cálátorie, si poate fi totodatá motivatá atât pentru folosirea adecvatá a mijloacelor noi mas-media, cât si pentru întelesul si tolerantá fatá de orice culturá stráiná.

Multá bucurie la cáutat si citit!